KADRY I PŁACE

Masz kontrolę? Potrzebujesz audytu? Zadzwoń!

Usługa w zakresie kadrowo-płacowym:

  • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych
  • Sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę
  • Wystawianie zaświadczeń o okresie zatrudnienia i wysokości zarobków
  • Sporządzenie listy płac
  • Sporządzenie kartotek wynagrodzenia pracowniczego
  • Rozliczenie podatku dochodowego od pracowników
  • Rozliczanie czasu pracy
  • Prowadzenie korespondencji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem
  • Doradztwo związane ze sprawami kadrowo – płacowymi
  • Prowadzenie pełnej administracji w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych, np. umowy o dzieło, umowy zlecenia, zeznania roczne dla pracowników